Služby

Oblast účetnictví a daňové evidence

 • Kontrola účetnictví, daňové evidence
 • Zpracování účetnictví, daňové evidence
 • Konzultační činnost při zpracování účetnictví, daňové evidence

Daňová oblast

 • Daňové poradenství
 • Zpracování daňových přiznání a daňová optimalizace
 • Daňový audit

Oblast analýzy dat a finančních analýz

 • Zpracování finančních analýz na úrovni holdingu, podniků, divizí (středisek), zakázek či jinak definovaných rozvrhových základen
 • Zpracování detailní analýzy aktiv a pasiv společnosti a výnosů a nákladů včetně návrhů optimalizace velikosti a podílu jednotlivých položek
 • Transformace účetních výsledků na definované parametry rozhodující pro řízení
 • Zpracování finančních plánů
 • Zachycení vzájemných vnitroskupinových vazeb s návrhem optimalizace těchto vazeb
 • Zpracování simulačního modelu k výběru vhodné struktury majetku a závazků
 • Zpracování finanční analýzy jiného (zájmového) subjektu

Oblast řízení finančních prostředků a zdrojů

 • Zpracování přehledu finančních toků (včetně přehledu v rámci holdingu) a návrhu na způsob sledování finančních toků
 • Zpracování žádostí o úvěr či o jiný způsob financování
 • Poradenství v oblasti investování volných finančních prostředků