Odkazy

Komora daňových poradců ČR http://www.kdpcr.cz
Ministerstvo financí ČR http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/
Ministerstvo průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz
Hospodářská komora ČR http://www.komora.cz/index.aspx
České soudnictví http://portal.justice.cz/uvod/justice.aspx
Český statistický úřad http://www.czso.cz