"Jsou na tomto vezdejším světě dvě věci, kterých trvalost ověřila staletí - smrt a daně."

Platnost tohoto starého anglického přísloví již také prověřila staletí a jeho pravdivost je až zdrcující. Ani dnes, ve dvacátém prvním století, nedokážeme přelstít smrt (otázkou je, zda se o to vůbec pokoušet). Ovšem daně? Tam už situace není zdaleka tak beznadějná. Je sice nanejvýš pravděpodobné, a tato pravděpodobnost se blíží málem jistotě, že daně budou existovat i nadále, ale jejich výši ovlivnit lze.

Abyste tedy neplatili na daních víc, než je nutné, nabízíme Vám:

  • Daňové poradenství včetně daňové optimalizace
  • Zpracování daňových přiznání, včetně společného zdanění manželů
  • Odklad podání daňových přiznání k dani z příjmů
  • Vedení účetnictví a daňové evidence pro podnikatelské subjekty i neziskové organizace
  • Provedení daňového auditu

A aby Vám Vaše peníze zbytečně neubývaly, případně se zhodnocovaly, nabízíme Vám:

  • Zpracování finančních analýz
  • Zpracování finančních plánů a finančních modelů
  • Zpracování žádosti o úvěr pro finanční instituce
  • Poradenství v oblasti investování volných finančních prostředků

Webdesign: Reklamní a grafické studio eMD